Στρατηγικές Συνεπαγωγικής Κατανόησης

Οι συνεπαγωγές (συμπερασμοί) αφορούν τα άρρητα ή υπόρρητα πληροφοριακά στοιχεία που καλείται να αποσπάσει ο αναγνώστης από το κείμενο, για να το ερμηνεύσει. Οι Έλληνες μαθητές φαίνεται να κατανοούν καλά τις ρητές πληροφορίες του κειμένου, αλλά δυσκολεύονται πολύ στον εντοπισμό και την απόσπαση κειμενικών πληροφοριών που δεν λέγονται ξεκάθαρα στο κείμενο οι οποίες, όμως, είναι απαραίτητες στην κατανόησή του. 

π.χ. αμοιβαία διδασκαλία συνεπαγωγών

Βήμα 1ο: Δίνεται ένα απόσπασμα κειμένου για ανάγνωση και μετά υποβάλλουμε ερωτήσεις συμπερασματικής φύσεως.

"Οι μαθητές με το σακίδιό τους στην πλάτη είναι ξετρελαμένοι που θα επισκεφτούν  το ενυδρείο. Η δασκάλα ελέγχει αν όλα τα παιδιά είναι παρόντα. Ο οδηγός περιμένει τα δεκαοκτώ παιδιά να καθίσουν  στις θέσεις τους, για να ξεκινήσει".

ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ; 

Βήμα 2ο: Παρακινούνται τα παιδιά να διατυπώσουν υποθέσεις-απαντήσεις (π.χ. βρίσκονται σε αυτοκίνητο ή σε τρένο ή σε λεωφορείο ή σε πλοίο)

Βήμα 3ο: Εντοπίζονται οι λέξεις/φράσεις-κλειδιά του αποσπάσματος (π.χ. "οδηγός", "δεκαοκτώ παιδιά", "να καθίσουν", "για να ξεκινήσει")

Βήμα 4ο: Εξετάζεται η συνάφεια των υποθέσεων με τις λέξεις/φράσεις κλειδιά

               (π.χ. αν τα παιδιά είναι σε αυτοκίνητο, δεν χωρούν δεκαοκτώ άτομα σ' αυτό) 
               (π.χ. αν τα παιδιά είναι σε πλοίο, θα έκανε λόγο για καπετάνιο)
               (π.χ. αν τα παιδιά είναι σε τρένο ή πλοίο, ο οδηγός δεν περιμένει να καθίσουν οι επιβάτες για να ξεκινήσει, γιατί απλώς δεν τους βλέπει)

Βήμα 5ο: Διατυπώνεται και δικαιολογείται ο τελικός συμπερασμός (π.χ. τα παιδιά βρίσκονται σε λεωφορείο......)