Πρόγραμμα Σωματικής Έκφρασης

Πρόγραμμα Σωματικής Έκφρασης

 ΣΚΟΠΟΣ
Διερεύνηση σώματος, ελεύθερη χρήση και έλεγχος της κίνησης
Αξιοποίηση του σώματος ως εκφραστικού μέσου
Ανακάλυψη εαυτού μέσα από τη σχέση «σώμα-ψυχή-έκφραση»
ΟΜΑΔΑ-ΣΤΟΧΟΣ
 
(Προ)νήπια 3-5 χρονών
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
     
1 ώρα/εβδ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Θεωρητική βάση: κίνημα σωματικότητας, παιδαγωγική κινησιολογία (Dennison), φυσική αγωγή, δημιουργική σκέψη
Περιεχόμενο: Εμπειρική διερεύνηση χαρακτηριστικών του σώματος στο χώρο, συνειδητοποίηση κίνησης/σώματος, αυτοσχεδιασμός, παντομίμα, χορόδραμα.