Σε ποιες ηλικίες απευθύνονται τα προγράμματα του Κέντρου σας;

Τα προγράμματά μας απευθύνονται

σε παιδιά προσχολικής ηλικίας (3-6 χρ.) που πηγαίνουν παιδικό σταθμό ή νηπιαγωγείο, τα οποία θέλουν

 • να μάθουν να κάνουν ερωτήσεις,
 • να παράγουν πρωτότυπες ιδέες,
 • να αποκτήσουν σιγουριά για τη γνώμη και τα συναισθήματά τους
 • να χαίρονται να σκέφτονται γύρω από διάφορα θέματα
 • να παρακολουθούν πώς προχωρά η σκέψη τους
 • να παίζουν παιχνίδια λογικής-μνήμης-συγκέντρωσης, παζλ, σπαζοκεφαλιές, γρίφους

 

σε παιδιά πρώτης παιδικής ηλικίας (6-9 χρ.) που πηγαίνουν στις μικρές τάξεις του Δημοτικού & σε παιδιά  (9-11 χρ.) που φοιτούν στις μεγαλύτερες τάξεις του Δημοτικού, τα οποία καλούνται να αντεπεξέλθουν στις ακαδημαϊκές απαιτήσεις του σχολείου και θέλουν

 • να μάθουν να μελετούν οργανωμένα και συστηματικά
 • να καταλάβουν πώς μαθαίνουν
 • να διαβάζουν κριτικά, βαθιά, και όχι παθητικά, επιφανειακά
 • να χαίρονται να λύνουν προκλητικά προβλήματα ή να εκτελούν πειράματα
 • να παίζουν παιχνίδια λογικής-μνήμης-συγκέντρωσης, παζλ, σπαζοκεφαλιές, γρίφους
 • να εκφράζονται προφορικά ενώπιον της τάξης
 • να ξέρουν ποιες στρατηγικές μάθησης είναι αποτελεσματικότερες γι' αυτά, και σε ποια μαθήματα

 

ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ότι 

η εκούσια παρέμβασή μας στον εμπλουτισμό των γνωστικών ικανοτήτων του παιδιού από μικρή ηλικία λειτουργεί αφενός ενδυναμωτικά στη λειτουργία της σκέψης και των εσωτερικών του κινήτρων και αφετέρου αποτρεπτικά (προληπτικά) στην εμφάνιση δυσκολίων στη μάθηση ή τη συμπεριφορά του.