Πρόγραμμα Διαχείρισης Άγχους

Πρόγραμμα διαχείρισης άγχους

ΣΚΟΠΟΣ
Σύνδεση συναισθημάτων με τρόπο σκέψης & συμπεριφοράς
Εφαρμογή δεξιοτήτων συναισθηματικής ανθεκτικότητας σε δυσάρεστες καταστάσεις
Διατήρηση αυτοελέγχου σε αγχογόνες καταστάσεις
Βελτίωση κοινωνικής υπευθυνότητας & συμπεριφοράς 
ΟΜΑΔΑ-ΣΤΟΧΟΣ
 
Παιδιά  6-13 χρονών
 
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
                      
20 ώρες
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Περιεχόμενο: αυτοπαρατήρηση άγχους, εντοπισμός/επανεκτίμηση δυσλειτουργικών σκέψεων, δεξιότητες διαχείρισης, επίλυση προβλήματος, γενίκευση μαθημένων δεξιοτήτων/στρατηγικών
Μεθοδολογία: αυτοπαρατήρηση, αναγνώριση προβλήματος, γνωσιακές/συμπεριφοριστικές στρατηγικές αναδόμησης & ελέγχου των δυσλειτουργικών σκέψεων, τεχνικές χαλάρωσης/αναπνοής.