Πρόγραμμα Γλωσσικού Γραμματισμού

Πρόγραμμα γλωσσικού γραμματισμού

ΣΚΟΠΟΣ
Διάκριση κειμενικών ειδών - πολυγραμματισμοί 
Ανάπτυξη στρατηγικών κυριολεκτικής, συνεπαγωγικής, κριτικής & λεξιλογικής κατανόησης γραπτού λόγου
Ανάπτυξη στρατηγικών παραγωγής γραπτού λόγου
Ενίσχυση αναγνωστικού κινήτρου
ΟΜΑΔΑ-ΣΤΟΧΟΣ
 
παιδιά  
6-13 χρονών
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
  
        1 ώρα/εβδ                  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Περιεχόμενο: δημιουργική γραφή, κειμενική μακροδομή, λεξιλόγιο, θέμα/κύρια ιδέα, περίληψη, παράφραση, παραγραφοποίηση, γλωσσική συνοχή/νοηματική συνεκτικότητα, μετα-κατανόηση (μεταγνώση), παραγωγή/οργάνωση/καταγραφή ιδεών, φιλαναγνωσία
Μεθοδολογία: διαφοροποιημένη διδασκαλία.