Αποχαιρετιστήρια Γιορτή - Απονομή Επαίνων σε (προ)νήπια

Σας ευχόμαστε - είμαστε σίγουροι - ΚΑΛΗ ΠΡΟΟΔΟ και ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ στις νέες απαιτήσεις του περιβάλλοντος του Δημοτικού!