Βιωματικό Εργαστήριο 3 "Η Μελέτη στο Σπίτι & Διασκεδαστικά Μαθηματικά"

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η ημερίδα με θέμα «Η Μελέτη στο σπίτι & Διασκεδαστικά Μαθηματικά» που οργανώθηκε από το Σύλλογο γονέων & κηδεμόνων του 11ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας στις 04-03-17.

Οι εισηγητές Δρ. Μιχαήλ Χρυσός και Κων/νος Νικολόπουλος επικεντρώθηκαν, αντίστοιχα,

  • στην προβληματική της αποδοτικής μελέτης των μαθητών και, κυρίως, των παραγόντων εκείνων που την συνδιαμορφώνουν

  • στην ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης-γραμματισμού, της ικανότητας δηλαδή του μαθητή να εφαρμόζει μαθηματικές γνώσεις, μεθόδους και διαδικασίες σε προβλήματα της καθημερινής ζωής.

Πιο συγκεκριμένα, αντικείμενο συζήτησης υπήρξε ΑΦΕΝΟΣ η γενικότερη οργάνωση της μελέτης στο σπίτι (συνήθειες & συνθήκες εργασίας, διευθέτηση του χώρου, διαχείριση του χρόνου, αυτοπειθαρχία μαθητή) και ΑΦΕΤΕΡΟΥ η συστηματική εμπέδωση των στοιχειωδών μαθηματικών εννοιών με την αξιοποίηση των πολλαπλών αναπαραστάσεων (πραγματικές καταστάσεις, χειραπτικά μοντέλα, εικόνες, προφορική γλώσσα, γραπτός συμβολισμός), με αποτέλεσμα το διάβασμα, γενικά και ειδικά των μαθηματικών, να γίνεται ευχάριστα, χωρίς αρνητικά συναισθήματα (π.χ. μαθηματικοφοβία).