Βιωματικό Εργαστήριο 2 "Σύστημα Μελέτης Σχολικών Μαθημάτων"

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρώτο δίωρο βιωματικό εργαστήριο με θέμα "Σύστημα Μελέτης σχολικών μαθημάτων" που οργάνωσε ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων του 7ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας το Σάββατο 4 Ιουνίου, στις 6:00μ.μ., στους χώρους του σχολείου, με εκπαιδευτές τους Δρ. Μιχαήλ Χρυσό (Β.Α. M Ed. Ph.D) & Κωνσταντίνο Νικολόπουλο (Β.Α. Μ.Εd.).

Oι συμμετέχοντες γονείς-κηδεμόνες και εκπαιδευτικοί, αφού χωρίστηκαν αρχικά σε δύο ομάδες, αμφότερες παρακολούθησαν μια εναλλακτική προσέγγιση συστηματικής και ενεργητικής μελέτης-κατανόησης των θεωρητικών (π.χ. Ιστορία) και θετικών (π.χ. Μαθηματικά) μαθημάτων του Δημοτικού Σχολείου. Ειδικότερα, κατόπιν μιας σύντομης βιωματικής ανασκόπησης του τρόπου διαβάσματος ενός θεωρητικού μαθήματος έως σήμερα – για παράδειγμα, της Ιστορίας – και μιας θεωρητικής εισαγωγής στην εναλλακτική πρόταση διαβάσματος, οι συμμετέχοντες, ατομικά και ομαδικά, παρατήρησαν και εφάρμοσαν στην πράξη (σε επιλεγμένες ενότητες του βιβλίου της Ιστορίας) βήμα-βήμα το προτεινόμενο σύστημα μελέτης 3Δ2Α, το οποίο επιτυγχάνει μια ουσιαστική κατανόηση και απομνημόνευση της σχολικής ύλης.

Ομοίως, αφού πρώτα οι συμμετέχοντες δοκίμασαν ατομικά να λύσουν ένα μαθηματικό πρόβλημα, όπως γνωρίζουν, και εν συνεχεία κατανόησαν θεωρητικά τα βήματα επίλυσης ενός προβλήματος στα μαθηματικά, δοκίμασαν πρακτικά μια εικονιστική αναπαράσταση του προβλήματος (με διάγραμμα), η οποία συμβάλλει στην κατανόηση των δεδομένων και ζητούμενων της προβληματικής κατάστασης. Επίσης, διαπίστωσαν πώς μπορεί ένα παιδί να ασκηθεί σε πράξεις διαίρεσης-πολλαπλασιασμού (με παιχνίδι) και να αναπτύξει τη χωρική του νοημοσύνη (με γρίφους).

Η έγκαιρη εξάσκηση των παιδιών σε ανάλογες απόπειρες μάθησης δύναται να μετασχηματίσει το διάβασμα στο σπίτι σε μια ευχάριστη, καθημερινή συνήθεια.