Επιστημονική Ημερίδα (2016) "Οι Μαθητές στην Ψηφιακή Εποχή"

Για δεύτερη συνεχή χρονιά, το Κέντρο μας διοργάνωσε στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας (17-09-2016) επιστημονική ημερίδα με θέμα:

"Οι μαθητές στην Ψηφιακή Εποχή: Σκέψη-Μάθηση-Επίλυση Προβλημάτων"

Στόχος της ημερίδας ήταν η ευαισθητοποίηση γονιών, εκπαιδευτικών & συναφών επαγγελματιών ψυχοεκπαίδευσης όσον αφορά τις νέες δυνατότητες-δυσκολίες-προκλήσεις των σημερινών παιδιών να προσλαμβάνουν, να επεξεργάζονται & να αξιολογούν την πληροφορία, ώστε να σκέφτονται, να μαθαίνουν και να λύνουν (μαθηματικά) προβλήματα. 

Η έκθεση των νέων σήμερα στις Νέες Τεχνολογίες δημιουργεί νέες απαιτήσεις ανταπόκρισης του ανθρώπινου εγκεφάλου, ενώ η έγκαιρη άσκηση γνωστικών διεργασιών, ως ανάχωμα, από πολύ μικρή ηλικία κρίνεται απαραίτητη. Η μάθηση διευκολύνεται, αλλά δεν υποκαθίσταται από τις νέες τεχνολογίες. Η διαδικασία επίλυσης προβλήματος είναι η σημαντικότερη δεξιότητα στη μαθηματική λογική και τις συναφείς επιστήμες.  

Ευχαριστούμε.