Βιωματικό Εργαστήριο 1 "Οργάνωση Μελέτης στο Σπίτι"

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η ημερίδα με θέμα «Οργάνωση μελέτης στο σπίτι» που οργανώθηκε από το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων του 7ου Δημοτικού σχολείου Καλαμάτας σε συνεργασία με το σύλλογο διδασκόντων στις 13-04-16.
 

Ο κος Χρυσός έκανε εισήγηση για τη μάχη της καθημερινής μελέτης και την εμπέδωση της σχολικής γνώσης, το οποίο είναι ένα ζήτημα που απασχολεί όλες τις οικογένειες. Υπήρξε έντονος προβληματισμός και ευαισθητοποίηση για τα εξής: 

  • Πόσο αναγκαίες είναι οι συμπληρωματικές εργασίες στο σπίτι; 
  • Πώς τα παιδιά μπορούν να διαβάζουν αποδοτικά, παραγωγικά και έξυπνα, εξοικονομώντας έτσι ελεύθερο χρόνο;
  • Μπορούν όλα τα παιδιά να αποκτήσουν κατάλληλες δεξιότητες μελέτης; 
  • Ποιες στρατηγικές βοηθούν τα παιδιά να αποκτήσουν κατάλληλες δεξιότητες μελέτης;

Ο Δρ.Μιχαήλ Χρυσός πρότεινε καλές πρακτικές, όσον αφορά τη διευθέτηση του χώρου μελέτης, τη διαχείριση του χρόνου, την υιοθέτηση καλών συνηθειών μελέτης και το μείζον θέμα της αυτορύθμισης από πολύ μικρή ηλικία για την αποδοτική μελέτη των παιδιών, ενώ παράλληλα ανέπτυξε τους παράγοντες εκείνους που την διαμορφώνουν .

Λόγω του έκδηλου ενδιαφέροντος των άμεσα εμπλεκομένων, γονέων-κηδεμόνων & εκπαιδευτικών θα ακολουθήσουν και επόμενες συναντήσεις, όπου θα γίνει συνολική διερεύνηση και επεξεργασία επιμέρους ενοτήτων της θεματικής της ημερίδας και θα συζητηθούν οι παραπάνω προβληματισμοί.