Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή - Λογοθεραπεία - Συμβουλευτική ετήσιας διάρκειας

Το Εργαστήριο Λογοθεραπείας – Συμβουλευτικής του Τομέα Ειδικής Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας του Παιδαγωγικού Τμήματος (ΠΤΔΕ) του Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει στην Καλαμάτα Μεσσηνίας

Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Εξειδίκευσης 13μηνης διάρκειας (420 ωρών) στην Ειδική Αγωγή – Λογοθεραπεία – Συμβουλευτική με αντικείμενο:

“Σύγχρονες τάσεις της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Λογοθεραπεία και Συμβουλευτική.

Θεωρητική και πρακτική εξειδίκευση εκπαιδευτικών, φοιτητών και συναφών επιστημόνων.”  

Το Ετήσιο Πρόγραμμα Εξειδίκευσης περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, 10 συναντήσεις (in vivo) σε σαββατοκύριακα την ακαδημαϊκή χρονιά 2015-2016 στην πόλη της Καλαμάτας σε συνεργασία με το Κε.Εκπ.Δεξ. ΠΡΟΧΩΡΩ. Υπεύθυνος οργάνωσης-υλοποίησης του συγκεκριμένου προγράμματος για την περιοχή της Καλαμάτας έχει οριστεί από την Επιστημονική Επιτροπή ο Δρ. Μιχαήλ Χρυσός, επιστημονικός σύμβουλος του Κέντρου μας. Επιστημονικός Υπεύθυνος του όλου προγράμματος είναι ο Γεώργιος Δ. Δράκος, καθηγητής Ειδικής Παιδαγωγικής - Λογοπαιδείας - Λογοθεραπείας του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Μοναδική προσφορά!!!!
Κόστος συμμετοχής (730 Ευρώ) για πτυχιούχους & φοιτητές

Επίσης, όσοι υποψήφιοι συμμετέχοντες επιθυμούν, δύνανται να εγγραφούν σε αντίστοιχο Εξ Αποστάσεως Ετήσιο Πρόγραμμα Εξειδίκευσης (9ο τμήμα) στο ίδιο χρονικό διάστημα, με το ίδιο κόστος. Πλήρεις οδηγίες για τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα Εξειδίκευσης και την Αίτηση Συμμετοχής θα βρείτε στο ιστότοπο:

http://logotherapy-lab.jimdo.com