Πρόγραμμα Δεξιοτήτων Μελέτης

Πρόγραμμα δεξιοτήτων μελέτης

ΣΚΟΠΟΣ
Οργάνωση της μελέτης
Διευθέτηση συμπεριφοράς στην τάξη
Απομνημόνευση & οργάνωση πληροφοριών 
Συμμετοχή σε εξετάσεις και/ή διαγωνίσματα 
ΟΜΑΔΑ-ΣΤΟΧΟΣ
 
Παιδιά 6-13 χρονών
 
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
                      
διάχυση στα προγράμματα γραμματισμού
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Περιεχόμενο: καλές συνήθειες μελέτης, διευθέτηση χώρου, διαχείριση χρόνου, αυτοέλεγχος, αποτελεσματική συμπεριφορά στην τάξη, διαχείριση διαφωνίας/συγκρούσεων, στρατηγικές απομνημόνευσης & οργάνωσης πληροφοριών στα σχολικά μαθήματα, προετοιμασία για εξετάσεις ή τεστ, διαχείριση άγχους, τεχνικές χαλάρωσης
Μεθοδολογία: έμμεση διδασκαλία, παιχνίδι ρόλων.