Έρευνα-Άρθρα

Μπορεί ο Ηράκλειτος να παραδέχτηκε κάποτε ότι “τὰ πάντα ῥεῖ καὶ οὐδὲν μένει”, αλλά η…
Για δεκαετίες γνωρίζαμε ότι ο φυσικοεπιστημονικός γραμματισμός (science literacy) είναι πολύ σημαντικός, καθώς προετοιμάζει, μέσω…
Σε μια εποχή διεισδυτικής ψηφιακής τεχνολογίας και παγκοσμιοποίησης, η έγκαιρη προαγωγή και εκπαίδευση βιοσωματικών, (μετα)γνωστικών,…
Σε αντίθεση με τις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας, τα αναλυτικά προγράμματα των μαθηματικών σε αρκετές…
«Πολλές φορές διαβάζω και δεν καταλαβαίνω, όχι μόνο τους αρχαίους αλλά και αυτούς που είναι…
Απογοητευτικές είναι οι επιδόσεις των Ελλήνων -μαθητών και πολιτών- στα μαθηματικά, παρά το ότι όλοι…