Ατομικός Φάκελος

Με την εγγραφή του παιδιού, δημιουργείται ένας Ατομικός Φάκελος που περιέχει:

  • ένα προσωπικό κωδικό σύνδεσης στην εκπαιδευτική πλατφόρμα Edmodo, όπου το ίδιο και οι γονείς του ενημερώνονται για τους στόχους κάθε εκπαιδευτικής συνάντησης

  • ένα σύντομο ιστορικό του παιδιού

  • μια ατομική έκθεση1, αναφορικά με το Στυλ Μάθησης «πώς προτιμά να μαθαίνει» + το Προφίλ Νοημοσύνης του «με ποιο τρόπο είναι έξυπνο-σε τι είναι έξυπνο»

  • προσωπικά επιτεύγματά του που αποδεικνύουν την πορεία ανάπτυξης των επιδιωκόμενων δεξιοτήτων

Ο ατομικός φάκελος βρίσκεται στη διάθεση των άμεσα ενδιαφερομένων γονιών, προκειμένου να λαμβάνουν αναλυτική ενημέρωση για κάθε βήμα προόδου του παιδιού τους στα προσφερόμενα προγράμματα.

1Η ατομική έκθεση (report) χορηγείται ηλεκτρονικά και αφορά παιδιά σχολικής ηλικίας και πρώιμης εφηβείας.