Όραμα

Σε μια εποχή πρωτόγνωρων προκλήσεων, η παροχή στα παιδιά μιας στέρεης βάσης για το μέλλον, μέσω ποιοτικής υποχρεωτικής εκπαίδευσης, είναι καίριας σημασίας. Οι μαθητές καλούνται να έχουν καλλιεργήσει μια σειρά από θεμελιώδεις (βασικές και οριζόντιες) δεξιότητες (2006/962/Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο), για να συνεισφέρουν αποτελεσματικά στο χώρο της εργασίας και της δημόσιας ζωής.

Το Κέντρο Εκπαίδευσης Δεξιοτήτων «Προχωρώ» καινοτομεί στον εκπαιδευτικό χώρο, βοηθώντας ουσιαστικά τα παιδιά στη διαχείριση τυχόν δυσκολιών που συναντούν στο σημερινό σχολείο, ώστε να μαθαίνουν ευκολότερα, γρηγορότερα, παραγωγικότερα και αποδοτικότερα.

Η πολυετής και πολύπλευρη εμπειρία και τεχνογνωσία μας στα εκπαιδευτικά δρώμενα αποτελούν εγγύηση για την αποτελεσματικότητα των προσφερόμενων προγραμμάτων του Κέντρου μας.

Η αναζήτηση, επεξεργασία, επιλογή & προσαρμογή των  εκπαιδευτικών μας δράσεων σε κάθε ηλικιακή περίοδο στηρίχθηκε:

 • στις προδιαγραφές των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών Α/θμιας & Β/θμιας στην Ελλάδα και το εξωτερικό
 • στα πορίσματα διεθνών δοκιμασιών (PISA, PIRLS, TIMSS) για την ανάπτυξη του «γραμματισμού»
 • στα νέα δεδομένα των Νευροεπιστημών για την πλαστικότητα και το γνωστικό δυναμικό του ανθρωπίνου εγκεφάλου
 • στις έρευνες και τα εργαλεία των Επιστημών της Αγωγής και της Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας
 • στους δείκτες επάρκειας και αποτελεσματικότητας των προσφερόμενων προγραμμάτων
 • στη συσσωρευμένη εμπειρία και αγάπη μας για το παιδί.

Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω, θέλουμε να:

 • Αναπτύξουμε στο παιδί μια αίσθηση προσωπικής ικανότητας, τέτοια που να οδηγεί σε κίνητρα για τη μάθηση
 • Μετασχηματίσουμε τη σχέση του παιδιού με τον εαυτό του
 • Ενδυναμώσουμε την ψυχική του ανθεκτικότητα και ευεξία
 • Ενθαρρύνουμε το παιδί να αναγνωρίζει και να χρησιμοποιεί από μικρή ηλικία πολλές δεξιότητες ταυτόχρονα
 • Του δημιουργήσουμε εφόδια για τη ζωή (προσωπική, σχολική, επαγγελματική) στο παρόν και το μέλλον
 • Δουλέψουμε με επίκεντρο το ίδιο σε κοινότητες (ομάδες)μάθησης
 • Ευαισθητοποιήσουμε τους ενήλικες (γονείς, εκπαιδευτικούς) που αλληλεπιδρούν μαζί του
 • Συνεισφέρουμε στην εφαρμοσμένη επιστημονική έρευνα.