Προσχολική Ηλικία

  Πρόγραμμα Γνωστικής Εκπαίδευσης ΣΚΟΠΟΣ  Επιτάχυνση/Ενδυνάμωση βασικών γνωστικών λειτουργιών  Βελτίωση εσωτερικών κινήτρων & αναπαραστασιακής σκέψης…
Πρόγραμμα Σωματικής Έκφρασης  ΣΚΟΠΟΣ Διερεύνηση σώματος, ελεύθερη χρήση και έλεγχος της κίνησης Αξιοποίηση του σώματος…
Πρόγραμμα φυσικο-επιστημονικού γραμματισμού ΣΚΟΠΟΣ Διερεύνηση του φυσικού κόσμου μέσα από το πείραμα & τις επιστημονικές…
Προγράμματα Διάχυσης ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1. Εκπαίδευση Αξιών 2. Φιλοσοφία για μικρά παιδιά 3. Δημιουργική Σκέψη 4.…