Συχνές Ερωτήσεις

Είναι ένας καινοτόμος εκπαιδευτικός χώρος που, μέσα από προγράμματα μικρής και μεγάλης κλίμακας, προσπαθεί να…
Τα προγράμματά μας απευθύνονται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας (3-6 χρ.) που πηγαίνουν παιδικό σταθμό ή…
Η ποικιλία των προγραμμάτων μας μπορεί να στοχεύει στην εξάσκηση (μετα)γνωστικών λειτουργιών, δεξιοτήτων και στρατηγικών…
Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο (2006/962/ΕΚ), στο τέλος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης οι μαθητές καλούνται να…