Επιμόρφωση

Το Κέντρο Εκπαίδευσης Δεξιοτήτων "Προχωρώ"

  • αναλαμβάνει το σχεδιασμό, υλοποίηση παρακολούθηση και αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων παρέμβασης σε παιδικούς σταθμούς, μονάδες φύλαξης και δημιουργικής απασχόλησης, καθώς και σε μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
  • διοργανώνει επιμορφωτικά σεμινάρια και ημερίδες για εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες ψυχικής υγείας και γονείς
  • παρέχει ευαισθητοποίηση και συμβουλευτική σε φορείς και υπηρεσίες τοπικής παρέμβασης και ανάπτυξης
  • αναπτύσσει ένα δίκτυο συνεργασιών και ανταλλαγής τεχνογνωσίας στην εκπαίδευση δεξιοτήτων με επιστημονικούς οργανισμούς και εταιρίες σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.