Το κέντρο μας, μεταξύ άλλων, παρακινεί τα παιδιά (κυρίως του δημοτικού) να συμμετέχουν ατομικά ή ομαδικά σε τοπικούς, περιφερειακούς ή πανελλήνιους μαθητικούς διαγωνισμούς, ώστε να μάθουν από μικρή ηλικία να δοκιμάσουν νέες προκλήσεις, να συνειδητοποιήσουν τις δυνατότητες-κλίσεις τους και να δημιουργήσουν ρεαλιστικές προσδοκίες & κίνητρα για μάθηση. 

Η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε με την ενθάρρυνση και καθοδήγηση ομάδας μαθητών μας να συμμετάσχουν στον διεθνή μαθηματικό διαγωνισμό "Καγκουρό", με απώτερο στόχο να δουν τα μαθηματικά ως ευχάριστο πνευματικό παιχνίδι και να ξεφύγουν έτσι από τη στείρα ασκησιολογία του σχολείου. Επιδίωξή μας είναι η εκούσια εμπλοκή των παιδιών να επεκταθεί και σε άλλα μαθησιακά πεδία, με προτεραιότητα πάντα την προσωπική απόλαυση της συμμετοχής, τη διαχείριση της πρόκλησης-δυσκολίας και την αποφυγή άγχους για τις εξετάσεις. 

Ενδεικτικοί μαθητικοί διαγωνισμοί:

  • Μαθηματικός Διαγωνισμός "Καγκουρό" (Β' δημοτικού - Γ' λυκείου)
  • Μαθηματικός Διαγωνισμός "Παιχνίδι & Μαθηματικά - Μικρός Ευκλείδης" (Ε'-Στ' δημοτικού)
  • Διαγωνισμός Φυσικής "Αριστοτέλης" (Ε'-'Στ' δημοτικού)
  • Διαγωνισμός "Λυσίας" μέσω Internet
  • Διαγωνισμός Γραπτού Λόγου "Ποίησης-Διηγήματος"
  • Διαγωνισμός Ορθογραφίας 
  • Αγώνες Αντιλογίας - Επιχειρηματολογίας

Πρόγραμμα διαχείρισης άγχους

ΣΚΟΠΟΣ
Σύνδεση συναισθημάτων με τρόπο σκέψης & συμπεριφοράς
Εφαρμογή δεξιοτήτων συναισθηματικής ανθεκτικότητας σε δυσάρεστες καταστάσεις
Διατήρηση αυτοελέγχου σε αγχογόνες καταστάσεις
Βελτίωση κοινωνικής υπευθυνότητας & συμπεριφοράς 
ΟΜΑΔΑ-ΣΤΟΧΟΣ
 
Παιδιά  6-13 χρονών
 
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
                      
20 ώρες
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Περιεχόμενο: αυτοπαρατήρηση άγχους, εντοπισμός/επανεκτίμηση δυσλειτουργικών σκέψεων, δεξιότητες διαχείρισης, επίλυση προβλήματος, γενίκευση μαθημένων δεξιοτήτων/στρατηγικών
Μεθοδολογία: αυτοπαρατήρηση, αναγνώριση προβλήματος, γνωσιακές/συμπεριφοριστικές στρατηγικές αναδόμησης & ελέγχου των δυσλειτουργικών σκέψεων, τεχνικές χαλάρωσης/αναπνοής.
Πρόγραμμα κοινωνικών δεξιοτήτων
ΣΚΟΠΟΣ
Προσδιορισμός & έκφραση συναισθημάτων
Ανάπτυξη (μη) λεκτικής επικοινωνίας
Προαγωγή αυτοεκτίμησης
Βελτίωση διαπροσωπικών σχέσεων & αυτοδιαχείρισης
ΟΜΑΔΑ-ΣΤΟΧΟΣ
 
Παιδιά 6-13 χρονών
 
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
                       
12 ώρες
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Περιεχόμενο: επίγνωση/έλεγχος συναισθημάτων, ενσυναίσθηση, ενεργητική ακρόαση, αυτοεκτίμηση, φιλία, συνεργασία, διεκδικητικότητα, επίλυση προβλημάτων, διαχείριση συγκρούσεων 
Μεθοδολογία: βιωματική διδασκαλία, παιχνίδι ρόλων, συζήτηση.

Πρόγραμμα δεξιοτήτων μελέτης

ΣΚΟΠΟΣ
Οργάνωση της μελέτης
Διευθέτηση συμπεριφοράς στην τάξη
Απομνημόνευση & οργάνωση πληροφοριών 
Συμμετοχή σε εξετάσεις και/ή διαγωνίσματα 
ΟΜΑΔΑ-ΣΤΟΧΟΣ
 
Παιδιά 6-13 χρονών
 
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
                      
διάχυση στα προγράμματα γραμματισμού
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Περιεχόμενο: καλές συνήθειες μελέτης, διευθέτηση χώρου, διαχείριση χρόνου, αυτοέλεγχος, αποτελεσματική συμπεριφορά στην τάξη, διαχείριση διαφωνίας/συγκρούσεων, στρατηγικές απομνημόνευσης & οργάνωσης πληροφοριών στα σχολικά μαθήματα, προετοιμασία για εξετάσεις ή τεστ, διαχείριση άγχους, τεχνικές χαλάρωσης
Μεθοδολογία: έμμεση διδασκαλία, παιχνίδι ρόλων.

Πρόγραμμα φυσικο-μαθηματικού γραμματισμού

ΣΚΟΠΟΣ
Ανάπτυξη συλλογιστικής ικανότητας & (προ)μαθηματικής/αναλυτικής σκέψης
Προαγωγή επίλυσης προβλήματος & & λήψης απόφασης
Παρατήρηση/Εξήγηση φυσικού κόσμου μέσα από το πείραμα
Απόκτηση επιστημονικού τρόπου σκέψης & αντιμετώπισης πραγματικών καταστάσεων
ΟΜΑΔΑ-ΣΤΟΧΟΣ
 
Παιδιά  
6-13 χρονών
 
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
 
1 ώρα /εβδ
(εναλλάξ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Περιεχόμενο: ευρετικές στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων καθημερινής ζωής, έλεγχος ορθότητας, πειράματα
Μεθοδολογία:  διαφοροποιημένη διδασκαλία, καθοδηγούμενη ανακάλυψη, κονστρουκτιβισμός.

Πρόγραμμα γλωσσικού γραμματισμού

ΣΚΟΠΟΣ
Διάκριση κειμενικών ειδών - πολυγραμματισμοί 
Ανάπτυξη στρατηγικών κυριολεκτικής, συνεπαγωγικής, κριτικής & λεξιλογικής κατανόησης γραπτού λόγου
Ανάπτυξη στρατηγικών παραγωγής γραπτού λόγου
Ενίσχυση αναγνωστικού κινήτρου
ΟΜΑΔΑ-ΣΤΟΧΟΣ
 
παιδιά  
6-13 χρονών
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
  
        1 ώρα/εβδ                  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Περιεχόμενο: δημιουργική γραφή, κειμενική μακροδομή, λεξιλόγιο, θέμα/κύρια ιδέα, περίληψη, παράφραση, παραγραφοποίηση, γλωσσική συνοχή/νοηματική συνεκτικότητα, μετα-κατανόηση (μεταγνώση), παραγωγή/οργάνωση/καταγραφή ιδεών, φιλαναγνωσία
Μεθοδολογία: διαφοροποιημένη διδασκαλία.

Προγράμματα Διάχυσης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
1. Εκπαίδευση Αξιών
2. Φιλοσοφία για μικρά παιδιά
3. Δημιουργική Σκέψη
4. Οπτικοκινητική Αντίληψη
5. Συγκέντρωση-Προσοχή
6. Οπτική/Ακουστική/Λειτουργική Μνήμη
7. Προφορική Έκφραση
8. Φωνητική/Φωνολογική Επίγνωση
9. Αρχαία Ελληνικά
ΣΚΟΠΟΣ
 - ανάπτυξη συναισθηματικής & κοινωνικής νοημοσύνης
 - ανάπτυξη αφηρημένης σκέψης, συνεργασίας & επιχειρηματολογίας
 - καλλιέργεια φαντασίας & κριτικής σκέψης
 - ενίσχυση εκλεπτυσμένης κίνησης
 - ενίσχυση προσοχής, διατήρηση συγκέντρωσης
 - ενίσχυση ανάκλησης εικόνων, ήχων, λέξεων & μνημόνια
 - ανάπτυξη αφηγηματικού/περιγραφικού λόγου, λεξιλόγιο
 - συνειδητοποίηση γλωσσικών ήχων & τρόπου άρθρωσης φθόγγων 
 - λεξιλόγιο, ετυμολογία, οικογένειες λέξεων, μετρική, αισθητική
ΟΜΑΔΑ-ΣΤΟΧΟΣ
                      
 
 
(προ)νήπια
3-6 χρονών

Οι παραπάνω κατηγορίες δεν συνιστούν αυτόνομα προγράμματα παρέμβασης με διακριτό διδακτικό χρόνο, ΑΛΛΑ διαχέονται και εντάσσονται κάθε φορά στα βασικά προγράμματα της προσχολικής ηλικίας κατ΄επιλογή, και σύμφωνα με τις ανάγκες των παιδιών.

Πρόγραμμα φυσικο-επιστημονικού γραμματισμού

ΣΚΟΠΟΣ
Διερεύνηση του φυσικού κόσμου μέσα από το πείραμα & τις επιστημονικές διαδικασίες
Προαγωγή κριτικής και δημιουργικής σκέψης
ΟΜΑΔΑ-ΣΤΟΧΟΣ
(Προ)νήπια 3-5 χρονών
 
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1 ώρα/εβδ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Θεωρητική βάση: πειράματα φυσικής, χημείας & βιολογίας με έμφαση σε αυτορρυθμιζόμενες και συνεργατικές διαδικασίες
Περιεχόμενο: καθοδηγούμενη ανακάλυψη, παρατήρηση φυσικών φαινομένων, κονστρουκτιβισμός.

Πρόγραμμα Σωματικής Έκφρασης

 ΣΚΟΠΟΣ
Διερεύνηση σώματος, ελεύθερη χρήση και έλεγχος της κίνησης
Αξιοποίηση του σώματος ως εκφραστικού μέσου
Ανακάλυψη εαυτού μέσα από τη σχέση «σώμα-ψυχή-έκφραση»
ΟΜΑΔΑ-ΣΤΟΧΟΣ
 
(Προ)νήπια 3-5 χρονών
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
     
1 ώρα/εβδ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Θεωρητική βάση: κίνημα σωματικότητας, παιδαγωγική κινησιολογία (Dennison), φυσική αγωγή, δημιουργική σκέψη
Περιεχόμενο: Εμπειρική διερεύνηση χαρακτηριστικών του σώματος στο χώρο, συνειδητοποίηση κίνησης/σώματος, αυτοσχεδιασμός, παντομίμα, χορόδραμα.

 

 

Πρόγραμμα Γνωστικής Εκπαίδευσης

ΣΚΟΠΟΣ
 Επιτάχυνση/Ενδυνάμωση βασικών γνωστικών λειτουργιών
 Βελτίωση εσωτερικών κινήτρων & αναπαραστασιακής σκέψης      
 Ενίσχυση μαθησιακής ετοιμότητας
 ΟΜΑΔΑ-ΣΤΟΧΟΣ
 
(Προ)νήπια 3-5 χρονών
 
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
 
2 ώρες/εβδ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Δομή: 8 θεματικές ενότητες
Θεωρητική βάση: γνωστικο-εξελικτική θεωρία (Piaget), κοινωνικο-πολιτισμική θεωρία (Vygotsky), θεωρία του συντελεστικού εμπλουτισμού (Feuerstein).
Περιεχόμενο: αυτορρύθμιση, απο-εγωκεντρισμός, συγκρίσεις, ταξινόμηση, έννοια του αριθμού, κανονικότητες/μοτίβα, οπτική/ακουστική διάκριση, γραφοκινητικός συντονισμός, μετασχηματισμοί, (α)συμμετρία