Στρατηγικές Παραγωγής Ιδεών (προσυγγραφικό στάδιο)

Αρκετοί μαθητές (συγγραφείς) δεν διαθέτουν πολύ χρόνο στην προετοιμασία και το σχεδιασμό του κειμένου και επιλέγουν μια χαλαρή καταγραφή των ιδεών τους. Οι περισσότεροι όμως μαθητές δυσκολεύονται να παράξουν επαρκείς ιδέες και παραθέτουν 'συνειρμικά' πληροφορίες (σκέψου και γράψε ό,τι σου έρχεται), συχνά άσχετες μεταξύ τους. 

Στρατηγική των Γραφικών Οργανωτών

Λειτουργεί ως ένας γνωστικός χάρτης που απεικονίζει οπτικά τα δομικά στοιχεία του κειμενικού είδους (κειμενική υπερδομή) που συνθέτουν οι μαθητές. Βοηθά περισσότερο εκείνους τους μαθητές-συγγραφείς που διαθέτουν υψηλή χωρική νοημοσύνη και προτιμούν τις οπτικές στρατηγικές μάθησης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στρατηγική Φύλλων Σκέψης

Πρόκειται για μια λίστα από ερωτήσεις που αντανακλούν τα δομικά στοιχεία του κειμενικού είδους (κειμενική υπερδομή) που συνθέτουν οι μαθητές. Βοηθά περισσότερο εκείνους τους μαθητές-συγγραφείς που έχουν υψηλότερη γλωσσική νοημοσύνη και επεξεργάζονται τις πληροφορίες λεκτικά.